evden eve nakliyat, araç kiralama

KAYMAKAM ERDOĞAN ” ÇİFTLİK KÖY, SALARLI YOLU YIL SONUNA KADAR HİZMETE GİRECEK”

KAYMAKAM ERDOĞAN ” ÇİFTLİK KÖY, SALARLI YOLU YIL SONUNA KADAR HİZMETE GİRECEK”

50 YILLIK  BEKLEYİŞ BİTİYOR

50 YILLIK BEKLEYİŞ BİTİYOR

ÜRETİCİNİN GÖZÜ KULAĞI MAZOT,  GÜBRE DESTEKLEMELERİNDE

ÜRETİCİNİN GÖZÜ KULAĞI MAZOT, GÜBRE DESTEKLEMELERİNDE

YENİ HASTANEMİZ BAKANIN İMZASINA KALDI

YENİ HASTANEMİZ BAKANIN İMZASINA KALDI

2020 bütçesinden  yeni huzurevine  para aktarılacak

2020 bütçesinden yeni huzurevine para aktarılacak

Kavacık OSB’de görüş çelişkisi
  • Ana Sayfa » Gündem
  • 5 Şubat 2020 - 13:59:14
Kavacık OSB’de görüş çelişkisi

Kavacık-Organize Sanayi Bölgesi(OSB) projesinin imar planı onayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca askıya çıkarıldı. Raporda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, bölgenin mutlak şekilde korunması gereken tarım arazisi olduğu ve bölgedeki su kaynaklarının kirletildiği görüşüne rağmen “bölgede ‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkesine uyularak OSB alanı oluşturulabilir” şeklinde olur verdi. Kavacık Köyü’ne yapılması planlanan Kavacık OSB projesinin […]

Kavacık-Organize Sanayi Bölgesi(OSB) projesinin imar planı onayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca askıya çıkarıldı. Raporda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, bölgenin mutlak şekilde korunması gereken tarım arazisi olduğu ve bölgedeki su kaynaklarının kirletildiği görüşüne rağmen “bölgede ‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkesine uyularak OSB alanı oluşturulabilir” şeklinde olur verdi.
Kavacık Köyü’ne yapılması planlanan Kavacık OSB projesinin imar planı onayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca askıya çıkarıldı.

Proje hakkında çeşitli kurumların görüşlerini içeren bilgilendirme raporunda ise ilginç ifadeler yer aldı. Raporda görüş belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda bölgenin mutlak şekilde korunması gereken tarım arazisi olduğu ve su kaynaklarının kirletildiği vurgusuna rağmen “bölgede ‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkesine uyularak OSB alanı oluşturulabilir” ifadelerine yer verdi.
Bölgedeki yerler orman sayılmadı
Edirne Orman İşletme Müdürlüğü Uzunköprü Orman İşletme Şefliği ise, “OSB Yer Seçimi Komisyon Toplantısı Uzunköprü Orman İşletme Şefliği kararı sonucunda planlama alanında kesinleşen orman kadastrosuna göre orman tahdidi dışında kaldığı, 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre de orman sayılmayan yerlerden olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsellerin Bülbülkoru ve Ardıçbayırı Devlet Ormanına sınır olması sebebiyle oluşabilecek yangınlara karşı gerekli önlemlerin alınarak hazır bulunması şartıyla ormancılık çalışmaları ve orman mevzuatı açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır” dedi.
Sağlık koruma bandı gerekli
Halk Sağlığı Müdürlüğü, bölgede sağlık koruma bandının gerekli olduğunu belirtirken, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı’nın raporunda “OSB’nin sağlık Koruma Bandı mesafesi değiştirilmiş bölümlerinde OSB kendi mülkiyet sınırından içeriye doğru 50 metre mesafe içinde Protokolün eki dışındaki tesislerin kurulmaması, parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, oksitleyici, toksik ve benzeri kimyasal madde üretim ve depolama tesisleri ile sıvı oksijen, azot ve benzeri depolama tanklarının kurulması, çevre ve toplum sağlığını koruyucu tüm tedbirlerin alınması ve yukarıda belirtilen hususların ilgili imar planına plan notu olarak işlenmesi şartı ile ilgili yazı doğrultusunda Bakanlıkça uygun bulunmuştur” ifadelerine yer verdi.
Trakya tarım arazileri mutlak şekilde korunmalı
Raporunda en ilginç kısmını ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün görüşü oluşturdu. Raporda, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda Trakya’nın hâkim fonksiyonunun tarım alanı olduğu, bölgenin tarımsal açıdan birinci öncelikle mutlak olarak korunacak alan şeklinde tanımlandığı hatırlatıldı.
Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Raporu:
“En baş sorun yüzeysel su kaynağı kirliliği”
Aynı planda bölgede su kaynaklarının kirletildiği vurgulanarak, “Trakya Alt Bölgesinin çevresel açıdan en başta gelen sorunu, yüzeysel su kaynaklarının kirliliğidir. Tekirdağ İlinde hızla artan sanayi, Trakya bütününde yalnız iç göçü değil aynı zamanda bölgesel göçü de beraberinde getirmiş, bunun sonucu olarak da ilçe nüfusları hızla artmış, düzensiz şehirleşme önlenemez olmuştur. Sanayinin üretim ihtiyacı, suyun önemli oranda Ergene Havzası yeraltı suyundan karşılanması, yeraltı su kaynaklarının azalmasına ve dinamik seviyenin düşmesine neden olmuştur. Hızlı ve denetimsiz kullanımla kirletilen suyun doğrudan yerüstü sularına(derelere) verilmesi, önce yüzey sularının daha sonra da bunlarla beslenen yeraltı suyu akiferlerinin kirlenmesine neden olmuştur. Bunun için, yapılan çalışmalarda, ilk olarak planlama çalışmaları ile belirlenmiş sanayi alanları dışında sanayi tesisi izin verilmemelidir. Sanayi alanları mutlaka İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri oluşturularak kontrol altına alınmalıdır. Çevre kirliliğinde önemli bir nokta olan ‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkesine uyularak, kirlenmenin doğal özümseme kapasitesini aşmayacak şekilde kontrol altına alınması ve buna imkan verecek atık su arıtma ile uzaklaştırma stratejilerinin belirlenmesi gerekmektedir” öngörüsü yer aldı.
OSB çevre düzeni planlarıyla uyumluymuş
OSB alanı yer seçimi çalışmasının Trakya çevre düzeni planları ile uyumlu olduğunun altını çizen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, raporunda özetle şu ifadeleri kullandı: “Mevcut dağınık ve düzensiz sanayi alanlarının ortak denetim ve yönetim mekanizmasına kavuşturulması ve çevreye olumsuz etkilerinin minimize edilmesi amacıyla OSB alanları oluşturulabilir. Bu alanların yapılanma koşulları ve konumları alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Dağınık ve denetimsiz sanayi alanlarının, OSB’ler çatısı altında toplanması sağlanacaktır. Sektörel dağılım açısından ise 2.10.32 genel hükmü çerçevesinde çevreye duyarlı, teknoloji bazlı sektörlere ağırlık verilecek ve teşvik edilecektir.” hükmü yer almakta olup (bu doğrultudaki öngörüler/ hükümler Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda da yer almaktadır), söz konusu OSB Alanı Yer Seçimi çalışmasının 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hedefleri ve öngörüleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. Ayrıca, OSB alanında yer alacak olan tüm sanayi tesislerinden kaynaklanacak atık suları arıtabilecek bir arıtma tesisi planlaması, sanayi tesislerinin gerekli görülmesi durumunda ön arıtma şartını sağlaması, arıtma tesisi ile OSB içerisinde kurulacak işletmelerin eş zamanlı olarak işletmeye alınması ve kurulacak olan tüm sanayi tesislerinin gerekli izin ve alt yapılarının 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir”

 

  • Etiketler
  • Yorumla

ANKET

Sitem nasıl?

Fotoğraf Albümleri
Video Galerileri
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz